10. Sydbillingens sluttningar

Härifrån har du en enastående utsikt mot Hökensås och platåbergen på Falbygden. Moränkullar med djupt nedskurna bäckar ger en tydlig prägel åt området.

I ek- och hasselskogens örtrika del bockar blåsippan för den tvåfärgade lungörten. Längre ned blir markerna fuktigare och täcks av flera alsumpskogar och rikkärr. Här är mindre hackspett ovanligt talrik. Lilla och Stora Göktorpskärret är mycket artrika rikkärr med spår från forna tiders slåtter. Säregna växter som axag, kärrknipprot (på bilden ovan) och tagelsäv har här sin hemvist så länge kärren hålls öppna.

Området kan nås från Skultorp eller Simsjön via Billingeleden.