Sydbillingen: Nr 1-18

Sydbillingen präglas av våtmarker, rasbranter, kalkstensplatåns hagmarker och hänförande utsikter.

Sydbillingens platå präglas av enorma våtmarker. Rasbranterna är imponerande i norr och här finns orörda skogar med rik flora. I söder är det mjukare övergångar till den kalkstensplatå som Sjogerstad och Häggum ligger på. Den kalkpåverkade floran märks tydligt i hagmarkerna och rikkärren. På sydsluttningen erbjuds en fantastisk utsikt mot platåbergen på Falbygden.