Bild på en ängsnyckel

11. Kallsågsmossen

Kallsågsmossen är ett extremrikkärr vars norra del består av ett axagkärr medan den södra är rikare och hyser stora mängder orkidéer.

Området omges av lövsumpskogare och är svårtillgängligt. Inom reservatet är det bland annat förbjudet att plocka blommor och skada växtligheten.