Bild från Loringaskogen

15. Loringaskogen

Sluttningen väster om Loringa är extremt kalkrik. Flera bäckar rinnner genom skogen och stora ytor är källpåverkade.

Kalktuffbildning pågår nedanför Källedal och flera mindre rikkärr finns i området. Ask och klibbal är de vanligaste träden. I fältskiktet finns en rik lundflora med flera orkidéer, trolldruva, kransrams och storrams.

Vid källkärren växer bland annat majvivia, slåtterblomma, tätört och rikligt med kamtuffmossa. Längs Loringavägen växer ett stort bestånd av den ovanliga kåltisteln.