Bild från Simsjön

18. Simsjön

Simsjön är den största sjön på de västgötska platåbergen. Sjön ligger på diabasplatån och är djup och näringsfattig. Den hotas av försurning och kalkas därför regelbundet.

Bland faunan märks siklöja och flodkräfta. Karakteristiska växter är strandpryl, strandranunkel och notblomster. I Simsjöbäckens utlopp syns den underliggande lerskiffern tydligt. Sjön har stort värde för friluftslivet med bland annat flera badplatser.