Bild från Klasborgs äng

3. Klasborgs äng

Klasborgs äng lockar till härliga utflykter på våren och försommaren. Området är en välbetad och mycket vacker naturbetesmark.

Ytformerna är representativa för de geologiska bildningarna på Billingens östsluttning. Moränryggar och sänkor skapar en varierad växtlighet. Känsliga örter som slåttergubbe, solvända och backtimjan smyckar gräsmarken. Orkidén Adam och Eva har påträffats i hagen. Söderut finns en sluttande lund med hassel och riktigt grova ekar. Söder om Klasborgs äng, i kanten mot golfbanan, rinner Risängsbäcken.

Parkering finns vid Klasborgs bågskyttebana.