Bild från Hallabroravinen

7. Hallabroravinen

Vandrar man en vårdag längs den porlande bäcken i Hallabroravinen får man nästan en känsla av tropisk regnskog.

Träden bildar ett tak av skir grönska och fuktigheten är hög. Källor mynnar ut på flera ställen och kalktuffbildningar är vanliga. Här finns även vackra bestånd av kamtuffmossa. Markens höga kalkhalt skapar en frodig vegetation. Ramslöken trivs i den fuktiga miljön, i ravinens trolska ljus skimrar de vita blommorna som pärlor.

Hallabroravinen ligger mellan järnvägen och riksväg 48 i Skultorp.