8. Skultorps nabbe och Kullabolet

Skultorps nabbe erbjuder storslagen utsikt mot Skövde, Hökensås och Falbygden. Klara dagar kan du se Omberg i Östergötland.

Nabben besöktes den 28 juni 1746 av Carl von Linné som på sin västgötaresa dokumenterade Sveriges värdefulla natur. I rasbranten växer äldre lövskog rik på mossor och lavar. Tretåig hackspett och järpe har observerats. Rakt nedanför branten finns ett gammalt stenbrott där du kan se lerskiffer.

Kullabolet är en fin ryggformad kulle strax söder om nabben. Här blommar backsipporna i stora mängder tidigt på våren. På hösten ersätts de av den sällsynta blekt violettfärgade fältgentianan. Kullabolet omgärdas av lättillgängliga öppna betesmarker och lövskogar som klättrar upp mot bergsbranten.

Parkering sker lämpligen vid fornbyn i Skultorp.