Bild från Bissgårdens ekhage

9. Bissgårdens ekhage

Vid Bissgården finns en praktfull hage med gamla ekar. På de grova stammarna växer sällsynta lavar som ekspik.

Oxtungsvamp och korallticka lever som parasiter på ekarna. I den nordvästra delen finns en fin gräsmarksflora med arter som ormrot, klasefibbla och gullviva.