Uppsökande verksamhet inom sektor vård och omsorg

Årligen skickas information ut från biståndsenheten till alla kommuninvånare över 80 år. Information ges i samband med detta om vård och omsorgs verksamhet och hur du kommer i kontakt med oss.

Vi deltar gärna och delar ut information vid exempelvis intresseföreningars sammankomster och andra liknande arrangemang.