Sektor vård och omsorgs värdegrund och målbild

Verksamheten ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på:

  • Trygghet
  • Ansvarskänsla
  • Respektfullt bemötande

Du som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.