Grävlingar

Grävlingen finns i så gott som hela Sverige. Grävlingen finns i löv- och blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker.

Du bör se upp om grävlingen börjar boa in sig under en husgrund på tomten. Den skickliga grävaren kan bygga stora gryt. Försök så snart du sett att den försöker ta sig in att avskräcka den genom att applicera trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver. Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas. Det måste ske nattetid när grävlingen är ute.

Här hittar du mer information om grävlingen.