Störande fåglar

Vi får ofta klagomål från människor som blir störda av vilda fåglar. Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Under denna period markerar fåglarna sina revir och kan gå till attack mot människor.

Det är i första hand du som fastighetsägare som ansvarar för att minska risken för störande fåglar på fastigheten om det skapar problem för människors hälsa. Med hjälp av förebyggande åtgärder kan du försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten.

Tips på vad du kan göra

  • Minimera tillgången till föda för fåglar genom att inte mata för långt in på våren i anslutning till balkonger eller byggnader
  • Avlägsna gamla bon och bomaterial i god tid innan häckningssäsongen börjar
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak
  • Ha god ordning på sopkärl och papperskorgar så att de är stängda för att förhindra fåglarna att komma åt innehållet
  • Sätt upp nät över skorstenar och andra vanliga boplatser i god tid innan häckningsäsongen börjat.

 

Av djurskyddsskäl anser vi att man alltid bör undvika åtgärder som kan leda till att fågelungar blir lämnade utan föräldrar. Avskjutning av fåglar kan genomföras i sällsynta fall om det anses absolut nödvändigt för att skydda människors hälsa.

Mer information om kajor och andra fåglar hittar du här.