Mördarsniglar

Vi utför ingen bekämpning av mördarsnigel, utan hänvisar till de olika bekämpningsmedel och bekämpningstekniker som erbjuds av marknaden.

Vi utför ingen bekämpning av mördarsniglar, men är medvetna om att mördarsnigeln ökar i antal. Det finns 22 arter av sniglar i Sverige. De flesta sniglar är ganska harmlösa. Det är egentligen bara den spanska skogssnigeln som behöver bekämpas. De andra kan gott få leva.

Här hittar du fakta och tips om mördarsnigeln.