Billingen runt

Både i Skara och Skövde kommun finns en enastående natur och en tradition av att vandra. Vandringslederna går genom varierad natur, rik på kulturspår och med stor biologisk mångfald.

Projektet kommer att binda ihop Billingeleden som finns i Skövde med Vandra i Valle i Skara kommun. Tillsammans skapar desa den nya leden Billingen Runt. Det kommer totalt bli en ca 10 mil lång vandringsled som går genom vacker och storslagen natur. Genom att skapa denna gör vi vår natur mer tillgänglig för dig som besökare och lockar fler kommuninvånare och turister ut i naturen.

Projektet är ett samarbete mellan kommunekologerna i Skara och Skövde kommun.