Naturupplevelser i Ryd

Under 2013 och 2014 genomförs projektet gröna, sköna och nära naturupplevelser i mångkulturella stadsdelen Södra Ryd.

Projektet kommer att utbilda lokala närnaturguider som kan guida invånare, föreningar, skolor, företag etc. i närliggande naturområde. I naturområdet skapas en naturstig som de guidade turerna kan utgå från. Invigningen av naturstigen ingår i projektet och även tillverkning av boplatser för fåglar, fladdermöss och insekter som monteras utmed naturstigen.

Guiderna kommer att representera flera språk, bland annt arabiska, turkiska, finska, tyska och engelska. Information om naturstigen och möjligheten till guidade turer kommer att finnas tillgänglig på flera språk. På så vis blir naturen tillgänglig för många målgrupper och kan nyttjas av fler människor. Invånare lär sig om naturens värden och tillgångar och blir ambassadörer för naturvård. Det höjer värdet på naturen runt förorten Ryd och invånarna får lära sig att de bor naturnära och vackert. Det kan även locka invånare från andra områden att upptäcka naturen i Ryd.

Projektet drivs av Studiefrämjandet i samarbete med Skövde kommun, Skövdes naturskyddsförening och Skövde fågelklubb.