Hotade arter i Skövde

Inom kommungränsen har vi ett stort antal hotade arter fördelade på mängder av lokaler, bland annat i ett stort antal naturreservat.

Vi har sedan lång tid arbetat med naturvårdsfrågor och biologisk mångfald. Ett stort antal data kommer att sammanställas och kvalitetsbedömas. Det är viktigt att uppgifter om hotade arter är uppdaterade och aktuella så att vi har rätt underlag för skötselåtgärder.

Stiftelsen Pro Natura kommer att driva projektet i samarbete med Skaraborgs svampklubb och Skövde kommun.