Fågellivet i Billingens sluttningszoner

Rasbranterna i Skövde kommun har ett rikt växt- och djurliv. Projektet kommer att ge kunskap om dessa värdefulla sluttningszoner som kommer att inventeras på såväl fågelliv som lämpliga häckningsplatser för pilgrimsfalk.

Inventering ska resultera i åtgärdsförslag för att främja fågellivet och peka ut minst fem lämpliga platser där restaureringsåtgärder för att gynna pilgrimsfalk kommer att genomföras. 1964 häckade den sista pilgrimsfalken i Skövde och målet är återigen få häckande par i kommunen.

Fågelinventeringen ger ett utmärkt underlag för Skövdes fortsatta naturvårdsarbete i sluttningszoner. Projektet drivs av Skövde fågelklubb i samarbete med Skövde kommun.