Restaurering av Rododendrondalen

Det finns många små fina guldkorn som gömmer sig alldeles intill staden, Rododendrondalen är ett.

I samarbete med Billingens fritidsområde ekonomisk förening driver sektor samhällsbyggnad ett LONA-projekt i syfte att skapa offentlighet till en unik, undangömd och av många okänd plats där naturen möter kulturella spår från det brukande som föregått stadens expandering. Platsen var tidigare en plantskoleanläggning och än i dag hittar vi fortfarande enstaka ståtliga exoter som tillsammans med våra inhemska arter skapar en mycket trivsam, vacker och unik miljö.

Genom en restaurering och slåtter av området vill vi skapa skogs-, bryn- och gräsmarker som bidrar med en mångfald av miljöer till gagn för både människa, flora och djurliv. Dessutom kommer en del av stigarna försiktigt grusas upp, en grillplats iordning göras, bänkar, informationstavlor och vägvisare placeras ut. Det kommer även att genomföras guidade vandringar med olika teman, natur, kultur, hälsa mm. Dessa vandringar ordnas av flertalet verksamma och kunniga föreningar i Skövde.

Tidplan

2015 påbörjar vi restaureringen av gräsmarken och slår den 2 gånger. Under hösten 2015 röjer och gallrar vi den del av dalen som inte är naturreservat. Under försommaren 2016 justerar vi trappen upp i området, placerar ut ett antal bänkar och ordnar den centrala mötesplatsen intill fotbollsplanen. 

Projektet pågår 2015-2017. Här finns en karta över området.