Finskt språkstöd

Finskt språkstöd erbjuds på Dalvägens förskola.

Skövde kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft som ger nationella minoriteter och minoritetsspråk utökade rättigheter. Detta innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskola till barn med minoritetsspråk, helt eller till väsentlig del.

Finskt språkstöd i förskolan erbjuds på Dalvägens förskola. Barn som enligt lag har rätt till förskoleverksamhet på finska har förtur till Dalvägens förskola.

Ansökan till förskola med finskt språkstöd görs via e-tjänsten för förskola och skola där du anger under övrigt att du önskar finskt språkstöd på Dalvägens förskola.