CSN

Information om CSN - studiefinansiering.

CSN, Centrala studiestödsnämnden, är den myndighet som administrerar studiestöd. Du som ansöker om studiemedlen vänder dig direkt till CSN. 

För dig som studerar som vuxen finns följande alternativ till studiefinansiering:

  • Studiemedel
  • Studiestartstöd
  • Studiestöd för dig under 20 år 

Studiestartstöd är en möjlighet för dig som tillhör en specifik målgrupp.

Läs mer här om vilka krav som ställs.

Du ansöker om studiestartstöd  genom din hemkommun oavsett vart du studerar. Kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Du kan även få information om studiefinansiering genom våra studie- och yrkesvägledare.