SoL

Stöd och anpassning vid studier

Funderar du på studier eller ska börja studera och är i behov av stöd under din studietid? 

På Vuxenutbildning Skövde finns SoL (stöd och anpassning vid studier) som är ett utbildningscentrum för vuxna som behöver stöd i sina studier. 

På Vuxenutbildning Skövde kan du tillsammans med oss på SoL göra en planering inför dina studier. Här kan du få stöd med att planera och skapa struktur i studierna och få förslag på alternativa verktyg, som ger dig studiemöjligheter. 

Tag gärna kontakt med SoL eller tala med din lärare när du startat kursen.