Studera från utlandet

Om du vill logga in i Microsoft 365, Teams eller Haldor från utlandet krävs det en tvåfaktorsinloggning. Kontakta din lärare minst två veckor innan du ska åka.

Vill du logga in i Microsoft 365, Teams eller Haldor om du befinner dig utanför Sverige när du studerar måste du använda en tvåfaktorsinloggning. Ska du endast delta i teamsmöte behöver du be din lärare skicka länken till din privata mejl. Kontakta din lärare minst två veckor innan du ska åka för information.