Prövningar i kurser

Prövningar i teoretiska ämnen på grundläggande nivå

Läs igenom kursplaner och betygskriterier hos Skolverket.

Engelska på grundläggande nivå [Kurskod: GRNENG2]

Matematik på grundläggande nivå [Kurskod: GRNMAT2]

Svenska på grundläggande nivå [Kurskod: GRNSVE2]

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå [Kurskod: GRNSVA2]