En person som skriver på en whiteboard

Grundläggande nivå (GRUV)

På Vuxenutbildning Skövde kan du läsa vuxenutbildning på grundläggande nivå som motsvarar grundskolan.

Om utbildningen/kursen

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet, samt få möjlighet att utvecklas som person. Utgångspunkten för utbildningen är dina behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras.

Du kan kombinera kurser på grundläggande nivå med kurser på gymnasial nivå.

Kurser på grundläggande nivå

När startar utbildningen/kursen?

Kursutbud

Utbildningslängd/kurslängd

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studiefinansiering

Prövning

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.