Glad kvinna sitter vid dator

Samhällsorientering för nyanlända (SO)

Samhällsorientering på modersmål är en kurs som ska ge dig som nyanländ en grundläggande förståelse för det svenska samhället med syfte att underlätta din etablering.

Om utbildningen/kursen

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting eller anhörig i någon av Skaraborgs 15 kommuner så har du rätt att läsa samhällsorientering för nyanlända. Kursen leds av en samhällskommunikatör på ditt modersmål eller på ett språk som du behärskar väl.

Kurserna erbjuds på distans. Du behöver ha tillgång till en smartphone, dator eller en surfplatta samt ett internetnätverk. Saknar du något av ovanstående så prata med din kommun. Instruktioner hur du deltar i kursen får du på ditt modersmål innan kursstart.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting eller som anhörig/anknytning och bor i någon av Skaraborgs 15 kommuner så har du rätt att läsa samhällsorientering för nyanlända hos oss. Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokförts i kommunen.

Det finns två målgrupper som har rätt att läsa samhällsorientering:

 • Personer inom etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen

 • Vissa anhöriginvandrare
  Kommunerna är skyldiga att erbjuda samhällsorientering även till vissa anhöriginvandrare. De anhöriginvandrare som har rätt att läsa kursen är:
  - Personer som fyllt 18-65 år.
  - Medborgare i ett land utan för EES-området/Schweiz


Obs! Du ska ha varit folkbokförd i Sverige i högst tre år för att omfattas av rätten till samhällsorientering (kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter att personer för första gången folkbokföres i en kommun).

Anmälan till samhällsorientering

För personer inom etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen ingår samhällsorientering som en obligatorisk kurs. Om du deltar i etableringsprogrammet är det Arbetsförmedlingen som anmäler dig till samhällsorientering.

Om du tillhör gruppen anhöriginvandrare och önskar läsa kursen samhällsorientering, får du anmäla det till den kommun du är folkbokförd i. Längst ned på denna webbsida finns kontaktuppgifter till varje kommun.                 

Lag och förordning

Samhällsorientering för nyanlända regleras i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare och i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandare. De flesta som deltar i samhällsorientering gör det som en insats i etableringsprogrammet enligt lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ej rätt till samhällsorientering

Rätten att läsa samhällsorientering omfattar tyvärr inte de som studerar vid gymnasiet, arbetskraftsinvandrare, gäststuderande, gästforskare eller en person från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Vissa kommuner låter personer som inte har rätt till samhällsorientering att läsa kursen. Kontakta den kommun du är folkbokförd i om du vill veta mer.

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Kursen ger dig bland annat kunskap om;

 • De mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Hur det svenska samhället är organiserat
 • Praktiskt vardagsliv

När startar utbildningen/kursen?

Utbildningslängd/kurslängd

Vem har rätt till samhällsorientering?

Studieform och studietakt

Studiefinansiering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.

Ansökan

Skövde kommun ansvarar och samordnar samhällsorienteringen i Skaraborg men anmälan gör du till den kommun som du är folkbokförd i. Klicka på den kommun som du tillhör.

Läs mer om vår samverkan i Skaraborg.