Prövningar i kurser

Prövningar i teoretiska gymnasiala ämnen

Läs igenom kursplaner och betygskriterier hos Skolverket.

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Historia

Internationella relationer

Kemi

Matematik 1 - 5 samt specialisering

Naturkunskap

Religion

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andraspråk