Prövningar i kurser

Prövningar i teoretiska gymnasiala ämnen

Läs igenom kursplaner och betygskriterier på Skolverkets hemsida, klicka här.

Information om kursens uppgifter och prov vid prövning hos oss:


Biologi 1 [Kurskod: BIOBIO01]

 • 3 laborationer med genomförande och insända laborationsrapporter
 • 1 seminarium
 • 2 exkursioner
 • 3 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler

Läromedel lånas ut av läraren vid kursstarten


Biologi 2 [Kurskod: BIOBIO02]

 • 5 laborationer med genomförande och insända laborationsrapporter
 • 1 seminarium
 • 3 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler

Läromedel lånas ut av läraren vid kursstarten


Engelska 5 [Kurskod: ENGENG05]

Prövningen består av 5 delprov som görs på skolan. Tiden för proven är mellan 1 - 2 timmar per prov. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.


Engelska 6 [Kurskod: ENGENG06]

Prövningen består av 5 delprov som görs på skolan samt en inlämning. Tiden för proven är mellan 1 - 2 timmar per prov. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.


Engelska 7 [Kurskod: ENGENG07]

Prövningen består av 4 delprov som görs på skolan samt en inlämning. Tiden för proven är mellan 1 - 2 timmar. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.


Fysik 1a [Kurskod: FYSFYS01a]

Prövningen består av två delar, en skriftlig (240 min) och en muntlig (30 - 45 min).


Fysik 2 [Kurskod: FYSFYS02]

Prövningen består av två delar, en skriftlig (240 min) och en muntlig (30 - 45 min).


Historia 1a1 [Kurskod: HISHIS01a1]

 • Ett skriftligt prov (4h)
 • Vid behov (inom en vecka efter prov) en muntlig del (1h)

Kurslitteratur: Långström, Ader, Ededal och Hedenborg, Historia 1b Den lilla människan och de stora sammanhangen. Kapitel 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 och 21.


Historia 1a2 [Kurskod: HISHIS01a2]

 • Ett skriftligt prov (4h)
 • Vid behov (inom en vecka efter prov) en muntlig del (1 h)

Kurslitteratur: Långström, Ader, Ededal och Hedenborg, Historia 1b Den lilla människan och de stora sammanhangen, Kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18 och 20.


Historia 1b [Kurskod: HISHIS01b]

 • Ett skriftligt prov (5h)
 • Vid behov (inom en vecka efter prov) en muntlig del (1h)

Kurslitteratur: Långström, Ader, Ededal och Hedenborg, Historia 1b Den lilla människan och de stora sammanhangen. Kapitel 2 - 21.


Historia 2a [Kurskod: HISHIS02a]

Två inlämningsuppgifter baserat på kursboken och kursplanen.

Två skriftliga prov (3+3 tim) Fördjupning enligt skolans mall.

Kurslitteratur: Långström, Hedenborg, Ededal och Adler: Historia 2 - 3 sök, granska, tolka och värdera. Läs kapitlen 4, 5, 10, 7, 11, 12, 15.


Historia 3 [Kurskod: HISHIS03]

 • En inlämningsuppgift baserat på kursboken och kursplanen.
 • Två skriftliga prov (3 + 3 timmar)
 • Fördjupning enligt skolans mall.

Kurslitteratur: Långström, Hedenborg, Ededal och Adler, Historia 2 - 3 sök, granska, tolka och värdera. Läs kapitlen 2 - 7, 10, 12, 15.


Internationella relationer [Kurskod: SAMINR0]

 • Ett skriftligt prov (5h)
 • Vid behov (inom en vecka efter prov) en muntlig del (1h).
 • En fördjupning efter skolans mall

Kurslitteratur: Wollinger: Internationella relationer – Utblickar och insikter. Kapitel 1 - 7.


Kemi 1 [Kurskod: KEMKEM01]

Krav: Observera! Prövning erbjuds förutsatt att elev varit aktiv på kursen vid Västerhöjds gymnasium eller Skövde Vuxenutbildning och eleven klarat av laborationskursen – visa intyg som visar att det inte är mer än högst två år innan prövningstillfället.

Tid: Prövningen ges vid ett enda tillfälle, omkring vecka 50

Innehåll: Prövningen består av ett skriftlig teoretiskt prov (150 min) och en laborationsprov (90 min).

Kurslitteratur: Gymnasie KEMI 1, Andersson, Sonesson, Svahn, Tullberg, Liber AB, ISBN 978-91-47-08557-6


Kemi 2 [Kurskod: KEMKEM02]

Krav: Observera! Prövning erbjuds förutsatt att elev varit aktiv på kursen vid Västerhöjds gymnasium eller Skövde Vuxenutbildning och eleven klarat av laborationskursen – visa intyg som visar att det inte är mer än högst två år innan prövningstillfället.

Tid: Prövningen ges vid ett tillfälle, omkring vecka 22.

Innehåll: Prövningen består av ett skriftlig teoretiskt prov (150 min) och en laborationsprov (90 min).

Kurslitteratur: Gymnasie KEMI 2, Andersson, Ellervik, Rydén, Sonesson, Svahn, Tullberg, 2013, Liber AB, ISBN 978-91-47-10730-8


Matematik 1 - 5 samt specialisering [Kurskod: Se listan nedan]

 • Matematik 1a [Kurskod: MATMAT01a]
 • Matematik 1b [Kurskod: MATMAT01b]
 • Matematik 1c [Kurskod: MATMAT01c]
 • Matematik 2a [Kurskod: MATMAT02a]
 • Matematik 2b [Kurskod: MATMAT02b]
 • Matematik 2c [Kurskod: MATMAT02c]
 • Matematik 3b [Kurskod: MATMAT03b]
 • Matematik 3c [Kurskod: MATMAT03c]
 • Matematik 4 [Kurskod: MATMAT04]
 • Matematik 5 [Kurskod: MATMAT05]
 • Matematik specialisering [Kurskod: MATMAT00S]

Du gör först ett nationellt prov på plats i skolan. Provtiden är 4 timmar. Efter rättning genomförs en muntlig del (på cirka 30 min) och betyg sätts på båda delar tillsammans. Den muntliga delen kan ske på plats i skolan eller digitalt via Teams och två matematiklärare är med på den. Tiden mellan det skriftliga provet och den muntliga delen är normalt mindre än en vecka.


Naturkunskap 1a1 [Kurskod: NAKNAK01a1]

 • 6 insändningsuppgifter
 • 1 laboration med genomförande och insänd laborationsrapport
 • 1 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler

Naturkunskap 1a2 [Kurskod: NAKNAK01a2]

 • 6 insändningsuppgifter
 • 1 laboration med genomförande och insänd laborationsrapport
 • 1 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler

Naturkunskap 1b [Kurskod: NAKNAK01b]

 • 12 inlämningsuppgifter
 • 2 laborationer med genomförande och insända laborationsrapporter
 • 2 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler

Välj en av nedanstående böcker:

 • Synpunkt Naturkunskap 1b, Henriksson Gleerups, ISBN 978-91-40-69260-3
 • Synpunkt 1b, Henriksson Gleerups, ISBN 978-91-40-67359-6

Den sistnämnda boken trycks inte längre, men fungerar om du skulle komma över den.


Naturkunskap 2 [Kurskod: NAKNAK02]

 • 15 inlämningsuppgifter
 • 4 laborationer med genomförande och insända laborationsrapporter
 • 3 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler

Välj en av nedanstående böcker:

 • Synpunkt Naturkunskap 2, Anders Henriksson, Gleerups, ISBN 978-91-40-69586-4
 • Synpunkt 2, Anders Henriksson, Gleerups, ISBN 978-91-40-68527-8

Den sistnämnda boken trycks inte längre, men fungerar om du skulle komma över den.


Religion 1 [Kurskod: RELREL01]

 • Ett skriftligt prov (4h)
 • Vid behov en muntlig del (1h)

Kurslitteratur: Frank: Lika och unika – Om mening, värde och tro. Kapitel 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15.


Religion 2 [Kurskod: RELREL02]

 • Ett skriftligt prov (4h)
 • Vid behov (inom en vecka efter prov) en muntlig del (1h).

Kurslitteratur: Frank: Lika och unika – Om mening, värde och tro. Kapitel 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 och 15.


Samhällskunskap 1a1 [Kurskod: SAMSAM01a1]

 • Ett skriftligt prov (4h)
 • Vid behov (inom en vecka efter prov) en muntlig del (1h).

Kurslitteratur: Holmstedt och Hydén: Stringent 1b. Kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7 och 8.


Samhällskunskap 1a2 [Kurskod: SAMSAM01a2]

 • Ett skriftligt prov (4h)
 • Vid behov (inom en vecka efter prov) en muntlig del (1h)
 • En fördjupning efter skolans mall

Kurslitteratur: Holmstedt och Hydén: Stringent 1b. Kapitel 5, 9, 10 och 11.


Samhällskunskap 1b [Kurskod: SAMSAM01b]

 • Ett skriftligt prov (5h)
 • Vid behov (inom en vecka efter prov) en muntlig del (1h).
 • En fördjupning efter skolans mall

Kurslitteratur: Holmstedt och Hydén: Stringent 1b. Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11.


Samhällskunskap 2 [Kurskod: SAMSAM02]

 • Ett skriftligt prov (5h).
 • Vid behov (inom en vecka efter prov) en muntlig del (1 h).
 • En fördjupning efter skolans mall.

Kurslitteratur: Holmstedt, Hydén Och Svenning: Stringent – Samhällskunskap 2-3. Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 11.


Svenska 1 [Kurskod: SVESVE01]

Prövningen består av 3 skriftliga delprov och en muntlig uppgift som alla görs på skolan. Tiden för proven är 2-3 timmar per skriftligt delprov och cirka 25 minuter för den muntliga delen. Rekommendationen är att prövningen delas upp på 2-3 tillfällen. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.


Svenska 2 [Kurskod: SVESVE02]

Prövningen består av 3 skriftliga delprov och en muntlig uppgift som görs på skolan. Tiden för proven är 4 timmar för skrivdelarna och cirka 30 minuter för den muntliga. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.


Svenska 3 [Kurskod: SVESVE03]

Prövningen består av tre skriftliga delprov (tre timmar per prov och tillfälle) som görs på skolan. Dessutom tillkommer Nationella provet som innehåller en skriftlig (4 timmar) och en muntlig del (5 - 10 minuter) som också görs på skolan. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.


Svenska som andraspråk 1 [Kurskod: SVASVA01]

Prövningen består av 4 skriftliga delprov och en muntlig uppgift som görs på skolan. Utöver så är det också Nationella prov som görs på skolan då de övriga proven är godkända. Tiden för proven är 3 timmar för skrivdelarna och cirka 5 - 8 minuter för den muntliga. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.


Svenska som andraspråk 2 [Kurskod: SVASVA02]

Prövningen består av 3 skriftliga delprov och 2 muntliga uppgifter som görs på skolan. Tiden för proven är 3-4 timmar för skrivdelarna och cirka 10 minuter för de muntliga. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.


Svenska som andraspråk 3 [Kurskod: SVASVA03]

Prövningen består av 3 skriftliga delprov som görs på skolan. Tiden för proven är 3 timmar för skrivdelarna. Utöver detta kommer Nationella provet som innehåller en skriftlig och en muntlig del som görs på skolan. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.