Beviljad utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan har lämnat besked om vilka utbildningar som får nya utbildningsstarter hösten 2024. Beskedet vi fick idag innebär att vi fick vår ansökan om fler starter för Specialistundersköterska inom ambulanssjukvård beviljad med tre nya starter.