Bild på Hertig Johans torg och Rådhuset

Kulturmiljö

Många byggnader och områden har pekats ut i kommunens kulturmiljöprogram som särskilt värdefulla.

Kulturmiljön ställer särskilda krav

Bygglovsärenden som rör byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla kräver ofta fördjupad antikvarisk kunskap och kontroller av sakkunnig gällande kulturvärden.

I vissa fall kan du rådgöra med kommunantikvarien om exempelvis material- och färgval. Som fastighetsägare för en fastighet är du skyldig att hålla byggnader och tomten i vårdat skick.