Inventeringar 50-tals hus

Till höger under dokument hittar du de handlingar som tillhör inventeringen.

Vi vill dokumentera Skövdes 1950-tals villaområden med dess värden och förtjänster. På så vis kan vi hjälpas åt att bevara områdenas karaktär utifrån deras egna speciella egenskaper och förutsättningar. Även 1950-talet är en del av vårt kulturarv. Att ta reda på de framträdande karaktärsdragen i området och arbeta med dem skapar en attraktiv fysisk miljö för både boende och besökare.


Kulturvärden

Vi vill förankra att detta är fina och värdefulla områden. Kunniga och intresserade ägare och brukare med kännedom om kulturvärden är ofta det bästa skyddet för en byggnad. Samtidigt får vi en chans att uppmärksamma allmänheten på några av kommunens kulturvärden. Naturligtvis vill vi att stadens områden ska användas och utvecklas. Men vi vill att förändring skall ske med stadsdelens karaktärsdrag som vägledning och riktlinje.

Utveckling ska ske med varsamhet och med hänsyn till de kulturvärden som finns. En tillbyggnad som förvanskar det ursprungliga huset kan minska inte bara dess eget utan också områdets attraktivitet.Förhoppningsvis kan denna skrift ligga till grund för ett förhållningssätt som kan vägleda vid hantering av plan- och bygglovärenden. Med dess hjälp kan vi på ett bra sätt bidra med råd och anvisningar avseende utformning och anpassning till omgivningen i dessa områden.


Projektet

Dokumentet är omfattande och på många sidor och har därför delats upp i fler delar:

  • Inledning, historik om inventeringen
  • Område I, Källegården
  • Område II, Sydöstra Östermalm
  • Område III, Billingesluttningen - Blåbärs- och Lingonstigen

Projektet har utförts av arkitektstuderande Anna Rosborg under sommaren 2007.