Fasadritning

En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt, till exempel material och färg.

Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, som norr, söder, väster och öster.
Alla fasader ska finnas med och beskrivas på ritningen. De olika fasaderna ska namnges till exempel "Fasad mot norr eller bara "Norr".

Ritningen ska visa:

  • Taket
  • Fönster
  • Dörrar
  • Altaner
  • Skorsten
  • Trappor/ramper
  • Takkupor
  • Och allt annat som är fast del av fasaden

Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100


Tips och råd

  • Fasader kan redovisas på flera sidor om de inte ryms på samma ritning
  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamissigt utförda. Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, ritad med svart penna.