Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning.

Ritningen ska visa:

  • Rumshöjd
  • Byggnadshöjd
  • Dörrar
  • Fönster
  • Skorsten
  • Golv
  • Bjälkla
  • Tak

Sektionsritning ritas vanligtvis i skala 1:100


Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, ritad med svart penna.