Planprogram för Hentorp Södra

Planprogrammets syfte och innehåll

Planprogrammets syfte är att pröva ny bebyggelse för seniorboende, villatomter, samt rad-/grupphus inom park och naturmark i södra Hentorp.

Programområdet omfattar ca 9,5 ha och är beläget i södra Hentorp, öster om Gröna vägen. Området gränsar i norr och väster till Gröna vägen och bostadsbebyggelsen längs Göktytestigen, Tornugglevägen och Berguvsvägen, i öster av bostadsbebyggelsen längs Karl Dahlins väg, Karl Eks väg och Juristvägen. I söder ingår bussgatan mellan Heneporten och spårviddshindret vid Gröna vägens ände.

Byggnadsnämnden godkände 2011-05-05 planprogrammet som underlag för upprättande av detaljplan inom området.