Planprogram för Björkebacken i Stöpen

Till höger hittar du de handlingar som tillhör ärendet.


Område nummer ett är detaljplanelagt.