Planprogram för södra Bissgården i Skultorp

Till höger hittar du de handlingar som tillhör ärendet.


Område nummer ett och två är detaljplanelagda.