Väring

I Väring bor ca 530 personer. Tätorten består till största delen av villabebyggelse, men det finns även flerbostadshus.

I Väring finns förskola, fritidsverksamhet och grundskola (ålder 6-12 år). Cirka 1 km söder om samhället, intill väg 200, finns en bensinstation med livsmedelsutbud samt restaurang. Sydost om samhället ligger idrottsplatsen. Västra stambanan passerar genom samhället.