Några hustak i grönska

Övriga fastigheter till salu

Kommunen köper mark (fastigheter) för att möjliggöra utveckling, för att bevara värden eller för att tillgodose egna verksamhetsbehov. Ibland uppstår situationer när kommunen inte längre behöver ett markområde, en hel eller en del av en fastighet. Det kan vara fastigheter med eller utan byggnader på, men i enstaka fall även bostadsrätter. Sådana fastigheter säljs alltid till ett marknadsmässigt pris, antingen via försäljning till högstbjudande eller efter värdering. 

Då det finns aktuella  försäljningar återfinns dessa i högerkolumnen på denna sida. För tillfället finns inga övriga fastigheter/bostäder till salu.