Tomtsläpp

Aktuellt just nu


Den 14 november 2022 släpps 10 stycken tomter i Björkebacken etapp 3 till kommunens tomtkö. Tomtsläppet pågår till den 15 december.

Kommande tomtsläpp

 

Björkebacken etapp 3 Stöpen 
Här planeras för cirka 30 villatomter, varav de första  släpps i november 2022.  Under våren 2023 planeras ytterligare 20 tomter släppas till tomtkön, varav 13 via exploatörer.

Trädsgårdsstaden etapp 4
I Trädgårdsstadens fjärde etapp planeras det för  ca 50 småhustomter. De första av dessa planeras att släppas sommaren 2023

Allmänt

När tomter släpps kommer du som står i Skövde kommuns tomtkö får då ett mail angående detta. Du har då möjlighet att göra din intresseanmälan för vilken eller vilka tomter du önskar.