Tomtsläpp

Aktuellt just nu


Skövde kommun släppte den 18 augusti en ledig tomt till tomtkön. Tomten har fastighetsbeteckning Värsås 1:71 och är belägen utmed Aftonpromenaden i Värsås. Det står fritt för alla registrerade i tomtkön att söka denna tomt.

När du ansöker om tomt skall du lämna in en intresseanmälan via mail till samhallsbyggnad@skovde.se

För att anmälan ska anses fullständig måste följande information framgå:
Namn, adress,  personnummer, epostadress samt telefonnummer. Dessutom skall tomtens fastighetsbeteckning anges.

Dessutom pågår just nu tomtsläpp i Björkebacken etapp 3, Stöpen.

Välkommen med din intresseanmälan!

 

Tomtsläpp

Björkebacken etapp 3 Stöpen 
Här har Skövde kommun tagit fram cirka 30 villatomter, varav de första  10 släpptes till kommunens tomtkö i november 2022.  Under 2023 har ytterligare 20 tomter släppts till tomtkön, varav 13 via exploatörer.

Trädsgårdsstaden etapp 4
I Trädgårdsstadens fjärde etapp planeras det för  ca 50 småhustomter. De första av dessa planeras att släppas under 2023.

Allmänt

När tomter släpps kommer du som står i Skövde kommuns tomtkö får då ett mail angående detta. Du har då möjlighet att göra din intresseanmälan för vilken eller vilka tomter du önskar.