Tomtsläpp

Just nu

Björkebacken etapp 2 Stöpen

Under v 42 kommer tomten Björkebacken 1:35 åter att släppas. 

Värsås

Den 4 oktober kommer det släppas 5 tomter i Värsås utmed Aftonpromenaden. 
Om Värsås och tomterna kan du läsa mer här

Kommande tomtsläpp

Trädgårdsstaden etapp 3

9 småhustomter ingår i tomtsläppet, som planeras till början av maj/juni 2022.  Det går inte att göra en intresseanmälan innan tomtsläppet. Tomterna  kommer ha en area mellan 700- 900 kvm.

Björkebacken etapp 3 Stöpen 
Under hösten 2022 planeras det att släppa 29 villatomter.  

Trädsgårdsstaden etapp 4
I trädgårdsstadens fjärde etapp planeras det för  ca 50 småhustomter. De första av dessa planeras att släppas sommaren 2023

När tomter släpps kommer du som står i Skövde kommuns tomtkö får då ett mail angående detta. Du har då möjlighet att göra din intresseanmälan för vilken eller vilka tomter du önskar.