Tomtsläpp

Aktuellt just nu


Den 23 januari 2023 släpper Skövde kommun tillsammans med exploatör sex stycken tomter till tomtkön. Tomterna ska bebyggas med souterrängvillor från Skövdevillan. Sista dagen för intresseanmälan är måndag 6 februari.

Kommande tomtsläpp

 

Björkebacken etapp 3 Stöpen 
Här planeras för cirka 30 villatomter, varav de första  10 släpptes till kommunens tomtkö i november 2022.  Under våren 2023 planeras ytterligare 20 tomter släppas till tomtkön, varav 13 via exploatörer.

Trädsgårdsstaden etapp 4
I Trädgårdsstadens fjärde etapp planeras det för  ca 50 småhustomter. De första av dessa planeras att släppas sommaren 2023

Allmänt

När tomter släpps kommer du som står i Skövde kommuns tomtkö får då ett mail angående detta. Du har då möjlighet att göra din intresseanmälan för vilken eller vilka tomter du önskar.