Tomtsläpp

Allmänt


När tomter släpps kommer du som står i Skövde kommuns tomtkö får då ett mail angående detta. Du har då möjlighet att göra din intresseanmälan för vilken eller vilka tomter du önskar.

När du ansöker om tomt skall du lämna in en intresseanmälan via mail till samhallsbyggnad@skovde.se

För att anmälan ska anses fullständig måste följande information framgå:
Namn, adress,  personnummer, epostadress samt telefonnummer. Dessutom skall tomtens fastighetsbeteckning anges.

Välkommen med din intresseanmälan!

 

Tomtsläpp

Trädsgårdsstaden etapp 4
Med start våren 2024 kommer det successivt släppas tomter i Trädgårdsstaden etapp 4. Här planeras för ca 50 småhustomter. Storleken på dessa varierar från drygt 700 kvm upp emot 1 200 kvm. Ett antal av dessa tomter kan komma att tilldelas entreprenörer. Prisuppgifter för tomterna kommer att publiceras på webbkartan innan tomsläppet sker.

Björkebacken etapp 3 Stöpen 
Här har Skövde kommun tagit fram cirka 30 villatomter, varav de första  10 släpptes till kommunens tomtkö 2022.  Under 2023 släpptes ytterligare 20 tomter till tomtkön, varav 13 via exploatörer.