Småhustomter till salu

I nedan listade områden säljer kommunen småhustomter. I kartan kan du se samtliga lediga småhustomter i kommunen.