Köpa mark i anslutning till villatomt

I de flesta fall finns ingen möjlighet att utöka en tomt. Detta är endast möjligt om  detaljplanen medger detta. för att det ska vara möjligt måste områdena ha samma markanvändnig. Ofta utgör obebyggda grönytor allmän plats, vilket innebär att de ska vara tillgängliga för allmänheten, dessa ytor kan därför inte höra till en bostadsfastighet.

Det är heller inte tillåtet att göra anspråk på sådan mark genom att ställa personliga tillhörigheter såsom studsmattor och trädgårdsmöbler där. Det är heller inte tillåtet att klippa gräset eller flytta ut staket på allmän plats.