Frågor och svar intresseförfrågan dagligvaruetablering

Behöver exploatören ha skrivit kontrakt med operatören som ska driva verksamheten i mobilitetshuset inför inlämning i steg 1?

Nej, men exploatören ska ha en tilltänkt operatör och ge förslag på ytterligare service som kan inrymmas.

Ska/kan referensprojekten komma från alla parter?

Skall projekten vara avslutade eller kan de vara pågående?