Frågor och svar intresseförfrågan dagligvaruetablering

Fråga: Behöver exploatören ha skrivit kontrakt med operatören som ska driva verksamheten i mobilitetshuset inför inlämning i steg 1?

Svar: Nej, men exploatören ska ha en tilltänkt operatör och ge förslag på ytterligare service som kan inrymmas.

Fråga: Vilket antal omklädningsrum ska idrottshallen innehålla? Intresseförfrågan och första versionen av lokalprogrammet angav olika antal.

Svar: Det antal som anges i det reviderade lokalprogrammet gäller, alltså 12 omklädningsrum + 2 för personal, totalt 14.

Fråga: Gällande markparkering max antal om 15 st. Är detta ett totalt antal för alla verksamheter på fastigheten?

Svar: Korttidsparkeringarna ska vara till för all verksamhet på fastigheten, behovet vi ser är för matbutiken. All annan parkering hänvisas till P-huset.

Fråga: I Lokalprogrammet för idrottshallen står det i kursiv text: Prel. Yta Tyngdlyftning/brottning 400 kvm. Är det en möjlig utbyggnad eller en yta som ska inrymmas i byggnaden från start?

Svar: Yta för tyngdlyftning/brottning lyfts ut och behöver inte inrymmas i idrottshallen. 

Fråga: Sist i lokalprogrammet för idrott står ”uteyta” 800 kvm. Vad avser denna yta?

Svar: Krav på denna yta tas bort och kommer att hanteras på annan plats utanför exploateringsfastigheten.

Fråga: Ska/kan kan referensprojekten komma från alla parter?

Svar: De projekt som anges som referensobjekt ska vara genomförda för att kunna utvärdera byggnationens resultat. Refenensobjekten ska komma från den exploatör som kommer att vara part i avtal med kommunen. Refenensobjekt från samma koncernstruktur kan används, se punkt 3.3 i intresseförfrågan.

Fråga: Kan referensprojekten vara pågående?

Svar: De projekt som anges som referensobjekt ska vara genomförda för att kunna utvärdera byggnationens resultat.

Ska/kan referensprojekten komma från alla parter?

Skall projekten vara avslutade eller kan de vara pågående?