Planprogram för Södra Ryd

Planprogrammet är godkänt av kommunfullmäktige
31 oktober 2019.

Med planprogrammet för Södra Ryd har vi tittat på vilka förutsättningar som finns idag och visa förslag på hur stadsdelen kan utvecklas. Hur ska trafiken gå? Vilka gröna områden och parker kan förbättras? Hur och var kan vi skapa fler bostäder? Kan vi hitta fler platser där företag och andra verksamheter kan ligga? Det är helheten som är det viktiga!

Läs planprogrammet i sin helhet

Du hittar alla handlingar här .

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett dokument som utreder och undersöker förutsättningar och presenterar visioner och mål för ett område. Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogrammet finns kvar som visionsdokument, men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling. Det är kommunens gemensamma målbild. Efter att planprogrammet är godkänt är det vanligt att kommunen gör detaljplaner för olika delar av planprogramområdet. Läs mer om de olika planprogrammen som finns i Skövde här.  Här kommer det godkända planprogrammet för Södra Ryd finnas tillgängligt.