Blanketter/dokument

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Anpassad grundskola, begäran om betyg och/eller allmänt studieomdöme

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Anpassad grundskola, begäran om betyg i grundskoleämnen

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Barnomsorgsavgift, återbetalning

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Egenvård - läkemedel i förskola eller skola

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Egenvård - egenvårdsplan i förskola eller skola

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Grundskola, ansökan om inflyttning eller skolbyte 
      (IN ENGLISH: Form to register your child to attend school)

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Grundskola, ansökan och överenskommelse om skolplacering i Skövde kommun av elev folkbokförd i annan kommun

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Grundskola, avslut av skolplacering inom Skövde kommun

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Fullgöra skolplikt på annat sätt, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ledighet för elev i grundskola/anpassad grundskola, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ledighet för elev i gymnasieskolan, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Obekväm arbetstid, intyg

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Olycksfallsförsäkring

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Publicering av bilder, samtycke

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Resor med privat bil

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Självskjuts, ansökan fordonsersättning

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Självskjuts, redovisning fordonsersättning (redovisning av antal dagar som självskjuts har genomförts)

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan
Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skolskjuts, ansökan om nattskjuts

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skolskjuts, läkarutlåtande för skolskjuts

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Sociala medier, samtycke

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Tilläggsbelopp i Skövde kommun för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd (rutin för fristående verksamheter med enskild huvudman)

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Uppskjuten skolplikt, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Utökad vistelsetid, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Varaktig vistelse utomlands, anmälan

Datum