Blanketter i PDF-format

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Anmälningspliktiga byggåtgärder
Viss åtgärder, exempelvis ändring av bärande vägg, installation av braskamin, rivningsåtgärder är anmälningspliktiga.

 

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Bygglovsansökan 

Ansökan om bygglov och anmälan av kontrollansvareig med blankett, som skickas in via brev.

 

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Lantmäteriförrättning, ansökan om

En lantmäteriförrättning medför att fastigheter bildas, ändras eller samverkar kring gemensamma behov. Man kan också bilda och ändra rättigheter och bestämma var gränser går.

 

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan
Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

 

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Teknisk beskrivning

En bilaga till "Bygglovsansökan" och "Anmälningspliktiga åtgärder"

Datum