Bygglov, attefall, tomtkö och ritningar

 Kräver ej e-legitimation Bygglovsansökan 
Via denna e-tjänst ansöker du om nybyggnad  av en och flerbostadshus,  E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Anmälan, Attefall, komplementbyggnad
Anmälan om Attefall.E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Bygglovansökan, Skylt
Ansökan om bygglov för skylt. E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Bygglovansökan, Utvändig ändring
Ansökan om bygglov för utvändig ändring. E-tjänsten kräver inte e-legitimation

Kräver ej e-legitimation Bygglovansökan, uterum/inglasad altan
Ansökan om bygglov för uterum/inglasad altan. E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Eldstad, anmälan
Vid installation eller ändring av eldstad/braskamin och/eller rökkanal krävs alltid en anmälan. Detta gäller för alla typer av byggnader. E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver e-legitimation Förhandsbesked
För dig som vill bygga ett bostadshus på landet, där det saknas planer eller riktlinjer. E-tjänsten kräver inte e-legitimation. 

Kräver ej e-legitimation Nybyggnadskarta, beställning

Underlag för situationsplanen vid bygglovsansökan, visar hur fastigheterna får bebyggas. E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Ritningsarkiv
Här kan du hämta bygglovsritningar utan kostnad.

Kräver ej e-legitimation Rivningslov, ansökan om
Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad. E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Strandskyddsdispens
I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet

Kräver e-legitimation Tomtkö  Nyregistrering till tomtkön
Anmälan till Tomtkön är stängd fram till 1 mars 2023.
E-tjänsten kräver e-legitimation och direktbetalning via betalkort. När betalningen är godkänd har du en plats i tomtkön.

Datum