Felanmälan, nedtagning av träd

Kräver ej e-legitimation Felanmälan fastigheter
Felanmälan och ärendehantering för dig som är lokalhyresgäst hos Skövde kommun.

Kräver ej e-legitimation Nedtagning av träd, ansökan om 
Har du önskemål om att träd som står på kommunal mark tas ned? Träd som står på kommunal mark, dvs. utmed gator eller på park- och naturmark, ansvarar sektor samhällsbyggnad för.

Datum