Grävtillstånd och trafikanordningsplan

Var ute i god tid vid planerade arbeten! Ansökningar som inkommer vecka 51, behandlas tidigast vecka 1.

Om du ska gräva, lägga eller underhålla ledningar inom allmän platsmark måste du söka tillstånd hos Skövde kommun. Ansökan om tillstånd för schakt- och ledningsarbeten - grävtillstånd och trafikanordningsplaner - lämnas till gata- och naturenheten senast tio arbetsdagar innan arbetena påbörjas.

Grävtillstånd

Grävningsarbetena ska utföras yrkesmannamässigt och följa de riktlinjer för arbetena som meddelas av Skövde kommun.

E-tjänst med ansökan finner du här. Tjänsten innehåller en karta med ritfunktioner för att skissa in det planerade arbetet. Under relaterad information finner du även gällande regler för grävningsarbeten inom gatumark samt information kring hur du ska gå tillväga då du gräver i närheten av träd, buskage eller i gräsmatta.

Trafikanordningsplan

För schaktarbeten i gatumark måste vi även ha en godkänd trafikanordningsplan. E-tjänst för detta hittar du här. Du kan också läsa mer om vad som gäller för dig som utför arbeten på våra vägar.

Beviljade grävtillstånd

Här kan du gå direkt till en karta som visar alla ansökta och beviljade grävtillstånd. Håll pekaren över objektet så får du information om grävtillståndet.