Var ute i god tid vid planerade arbeten

Om du ska utföra ett arbete på eller i kommunens gator ska du söka tillstånd hos Skövde kommun. Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan ska vara inskickade senast tio arbetsdagar innan abetet påbörjas.

Observera! Avgifter och taxor att börjar gälla 2019 vid ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan) samt grävtillstånd. Den främsta anledningen till att detta genomförs är för att förkorta tidsperioden som arbeten på eller i gatan stör eller hindrar allmänhetens framkomlighet. 

Ladda ner beslutsdokumentet angående taxor för grävtillstånd och TA-planer här.

Grävtillstånd

Grävningsarbetena ska utföras yrkesmannamässigt och följa de riktlinjer för arbetena som meddelas av Skövde kommun.

E-tjänst med ansökan finner du här. Tjänsten innehåller en karta med ritfunktioner för att skissa in det planerade arbetet. Under relaterad information finner du även gällande regler för grävningsarbeten inom gatumark samt information kring hur du ska gå tillväga då du gräver i närheten av träd, buskage eller i gräsmatta.

Trafikanordningsplan

För schaktarbeten i gatumark måste vi även en godkänd trafikanordningsplan sökas. E-tjänst för detta hittar du här. Du kan också läsa mer om vad som gäller för dig som utför arbeten på våra vägar.

Beviljade grävtillstånd

Här kan du gå direkt till en karta som visar alla ansökta och beviljade grävtillstånd. Håll pekaren över objektet så får du information om grävtillståndet.