E-rekvisition

E-rekvisition

Skövde kommun har påbörjat arbetet att gå över till att använda e-rekvisition och det innebär att det just nu finns två typer av rekvisitioner. E-rekvisitionen skapas via kommunens e-handelssystem Proceedo och ger kommunen ökad kontroll över rekvisitionsinköp.

E-rekvisitionen är en värdehandling och utseendet på e-rekvisitionen är unik för Skövde kommun. En e-rekvisition skrivs ut i PDF-format och lämnas till dig som leverantör alternativt mejlas.

Rekvisitionerna är godkända och elektroniskt attesterade av behörig person enligt kommunens attestreglemente. Skövde kommuns rekvisitioner är giltiga en månad från det datum den utfärdats, efter det är e-rekvisitionen ogiltig, se datum längst ner på e-rekvisitionen.

Exempel på hur rekvisitionen ser ut återfinns nedan.

Viktigt att begära giltig legitimation

Det är viktigt att leverantören alltid begär giltig legitimation av den person som handlar med en e-rekvisition. Annars kan betalning utebli. Information som skyddas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska inte anges på fakturan.

Rekvisitionen är en värdehandling och ska sparas hos leverantör, då den innehåller viktiga uppgifter som behövs för faktureringen.

Fakturering

Skicka en e-faktura per e-rekvisition och ange ordernr på fakturan i fältet ordernr. Våra ordernummer är alltid unika och består av IN direkt följt av 7 siffror.

Ordernummer (INxxxxxxx) ersätter YYkod

 

Exempel e-rekvisition Skövde kommun: