Anpassad gymnasieskola

Gymnasiesärskolan har bytt namn till anpassad
gymnasieskola.

 

Anpassad gymnasieskola är för elever som har
rätt till en anpassad utbildning under fyra år.

 

På anpassad gymnasieskola finns nationella
och individuella program.

 

De nationella programmen förbereder
elever för ett yrkesliv.

 

De individuella programmen är för elever
som behöver en utbildning anpassad för
just sig och sina behov. 

 

Här nedan hittar du en länk till mer information 
om den anpassade gymnasieskolan.
Sidan är inte lättläst.

Anpassad gymnasieskola