Kavelbro och Västerhöjd

Kavelbro och Västerhöjd kallas med ett
gemensamt namn för Gymnasium Skövde.

 

Här nedan hittar du en länk till mer
information om de båda skolorna 
på deras gemensamma webbplats.
Sidan är inte lättläst.

www.gymnasiumskovde.se

 

Där kan du också få reda på vilka program
skolorna har.